วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 นายคมกฤต จันทร์แพง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง ได้มอบหมายให้กองช่าง ลงพื้นที่ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ บริเวณแทงค์น้ำ สำนักแม่ชี ม.4 ตำบลดอนคลัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวตำบลดอนคลัง

0
53