วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565 นายคมกฤต จันทร์แพง ได้มอบหมายให้กองช่างลงพื้นที่ เปลี่ยนท่อน้ำประปา บริเวณ หมู่4 ซอย 3 ตำบลดอนคลัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวตำบลดอนคลัง

0
102