ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเวที พร้อมเครื่องเสียงและจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า ประดับงานโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
24