ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจุดพลุดอกไม้ไฟ โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
18