ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหาร พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๔๘ ชุด ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในตำบลดอนคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการราชบุรี โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ ๑๗๘ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
16