ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และเหรียญรางวัล จำนวน ๕ รายการ ในโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในตำบลดอนคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการราชบุรี โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ ๑๗๘ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
18