ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสปอร์ตไลท์ ขนาด ๔๐๐ w.จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
20