ข้อมูลติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 ที่ตั้ง  : 186 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนคลัง  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี        รหัสไปรษณีย์ 70130

 เบอร์โทรศัพท์ /โทรสาร :  032-267126

E-Mail : donklung@hotmail.com ; donklunglocal@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/donklung